Nå kan du kjøpe heiskort Online

Kom deg raskere ut i bakken, kjøp heiskort Online...

undefinedKom deg rasker ut i bakken, kjøp heiskort Online.

Kjøp Online krever Keycard med WTP nummer!

Keycard fra andre skianlegg med WTP nummer kan nyttes.

Har du ikke keycard med WTP nummer, kan du kjøpe dette i alpinsenteret.