Betingelser og Vilkår

Bestillingsvilkår i Valdres Alpinsenter

 

Generelt

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Valdres Alpinsenter AS, og den som selv eller gjennom andre (gjesten) inngår avtale med Valdres Alpinsenter AS, i henhold til bekreftelsen.

Avtalen kan gjelde, inngangsbilletter, kjøp av kurs, heiskort, leie av utstyr, kjøp av andre produkter og tjenester eller en kombinasjon av disse (arrangementet).

Se også "Salgsbetingelser heiskort og booking"...

Hvem er ansvarlig?

Ansvarlig arrangør er Valdres Alpinsenter AS, Danebuvegen 55, 2910 Aurdal.

Organisasjonsnummer 932 457 040.

Avtalens innhold

Som arrangør star Valdres Alpinsenter AS, ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Ansvaret gjelder også for de oppgavene som skal gjennomføres av andre enn Valdres Alpinsnter AS. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og på hjemmesiden er bindende for Valdres Alpinsenter AS, men kan endres før avtalen inngås dersom det er tatt klart forbehold, og gjesten er tydelig informert om endringen. Valdres Alpinsenter AS, tar forbehold om eventuelle trykk eller korrekturfeil.

Som arrangør har Valdres Alpinsenter AS, plikt til å sørge for;

  1. at gjesten får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling
  2. at det informers om hvordan betaling skal skje, og at gjesten informers om andre spørsmål
    som har betydning for arrangementet
  3. at arrangementet stemmer med beskrivelsen i bekreftelsen. Valdres Alpinsenter AS, har ikke ansvar for løfter som tredjepart kan ha gitt direkte til gjesten uten Valdres Alpinsenter´s viten, og som den ikke har eller burde kjent til.

Valdres Alpinsenter AS, tar forbehold om endring eller kansellering av arrangement grunnet vær eller forhold som tilsier at det vil være uforsvarlig å åpne parken.

Kunden er selv pliktig til å innhente informasjon om våre aldersgrenser, og krav til fysisk helse.

Når blir gjestens bestilling bindende?

Det er gjestens ansvar å kontrollere bekreftelsen og sørge for at ankomst og avreisedatoene er korrekte. Bestillingen er gyldig for så vel Valdres Alpinsenter AS, som for gjesten så snart Valdres Alpinsenter AS, har bekreftet bestillingen skriftlig.

Når skal gjesten betale?

Gjesten skal betale for arrangementet senest ved det tidspunktet som er angitt i bekreftelsen, eller direkte ved nettbestilling. Ved bestilling direkte hos Valdres Alpinsenter AS, skal betalingen i hovedsak skje direkte og i forkant av når aktiviteten påbegynnes.

Gebyrfri betaling via internett

Gjesten kan betale trygt, enkelt og gebyrfritt med bank axept eller Nets Easy gjennom vår nettbutikk som du finner på www.valdresalpinsenter.no.

 

Valdres Alpinsenter, januar 2021

Harald Kulhuset
Daglig leder