Skisikkerhet

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. I Valdres Alpinsenter legges det stor vekt på sikkerhetsarbeidet, slik at du som er gjest hos oss skal få en trygg og god opplevelse i bakken.

For din egen sikkerhet er det viktig at skilt og anvisninger som er satt opp i bakken følges.

I tillegg er det nødvendig å ha kunnskap om de viktigste kjørereglene som gjelder for trygg ferdsel i alpinbakken. 

 

Felles regelverk for alle norske alpinanlegg er beskrevet i Alpinvettreglene:

DE 10 ALPINE SKIVETTREGLENE

1. Ansvar for å unngå skade
Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski-/snowboardutstyret og du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell. 

2. Avpass farten etter forholdene 
Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær og føreforhold og trafikk. 

3. Vikeplikt
Hvis du kommer bakfra, har du ansvar for å kjøre på en slik måte at du ikke utsetter andre for kollisjon. 

4. Forbikjøring og utforkjøring 
Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

5. Starte, kjøre inn eller svinge oppover i nedfarten
Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp i nedfarten 
Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig. 

7. Til fots i nedfarten
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. Skistoppere/fangremmer
Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindinger er riktig innstilt.

9. Respekter skilt og markeringer
Følg skilting, merking og anvisninger.

10. Hjelp ved ulykker
Ved skader og ulykker har en hver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia. 

Det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering.
Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av alpinvettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

undefined

 

Som alltid gjelder følgende råd: 
Det er viktig at du bruker hjelm, viser hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski i Valdres Alpinsenter og da har vi alle et ansvar for egen kjøring.

 

BAKKEOVERSIKT

Vårt alpinkart viser en oversikt der løypene er inndelt i en internasjonal fargekode som angir vanskelighetsgrad og anbefalt ferdighetsnivå.

Fargekode for bakkene

Fargekodene er også angitt på løypeskiltene i bakken.

Grønn: Meget lett 50% Nybegynnerløyper  
Blå: Lett 17% Lette løyper  
Rød:  Middels 17% Krevende løyper  
Svart: Krevende 17% Ekspertløyper  

 

SKI OG SIKKERHETSUTSTYR

Ski og sikkerhetsutstyr som er tilpasset den enkeltes behov og ferdighetsnivå er avgjørende for å få en god opplevelse. Slitte stålkanter og dårlig preparerte ski er ofte grunnen til at skiopplevelsen ikke blir som forventet.

Ta gjerne turen innom vår skiutleie for tips og råd. Her kan du også få hjelp til å få slipt stålkanter og preparert skiene, eller snowboardet.

Det viktigste du kan gjøre for egen sikkerhet er å bruke hjelm. Skihjelmer i dag har veldig god komfort, og du vil garantert finne en hjelm som passer deg, enten du kjøper eller leier hjelmen. 

Vi anbefaler alle å bruke hjelm i Valdres Alpinsenter.

undefined

 

Ryggskinne kan forhindre skader i rygg og nakke, da skinnen fordeler trykket fra støt etter et fall over et større område. Ved kjøring i terrengpark og hopp er bruk av ryggskinne ekstra viktig.

Et lite tips kan være å ta en skiskoletime hos oss. Uansett ferdighetsnivå vil du her kunne få tips og råd som forbedrer teknikken og skiopplevelsen. 

 

TERRENGPARK

I Valdres Alpinsenter er det terrengpark, både i hovedanlegget og i Fjellstølheisen. Områdene er tilpasset forskjellige ferdighetsnivåer, slik at alle skal kunne finne sitt favorittområde.

Det viktigste sikkerhetstipset er å gjøre seg godt kjent i parken før en tester noen av elementene. 

Fra og med sesongen 2021/2022 innføres påbud om hjelm i terrengparken og bigjump.

undefined


OFF-PISTE

Off-piste er løssnøkjøring utenfor preparert løype. All kjøring i områder som ikke er merket på løypekartet skjer på skiløperens sitt eget ansvar.

Velger du å kjøre utenom anleggets oppmerkede løypenett er det viktig at nødvendige forhåndsregler tas.  Spesielt bør du være oppmerksom på rørføringer ifm. snøproduksjonsanlegg.

Du bør bestandig kjøre sammen med andre når du beveger deg utenfor anleggets oppmerkede og preparerte løypenett.

 

FERDSEL I ANLEGGET UTENOM ÅPNINGSTID

All ferdsel i anlegget når heisene er stengt er forbudt. Hovedgrunnen til dette er at det forgår arbeid med maskinelt utstyr både på kveld og natt.

Prepareringsmaskiner, snøscootere og utstyr som benyttes til snøproduksjon vil utgjøre en stor fare. 

Det kan være vanskelig å oppdage prepareringsmaskiner.

Vi oppfordrer alle til å respektere forbudet mot ferdsel i bakken utenom åpningstid. 

Her gjør vi oppmerksom på at grove overtredelser vil kunne medføre politianmeldelse.

undefined

 

I samarbeid med Alpinanleggenes Landsforening, ALF.