Skivettregler

SKIVETT I ALPINE BAKKER

 1. Enhver skiløper må forholde seg slik at han ikke skader seg selv eller andre.
 2. Alle må avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk i bakken.
 3. Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening.
 4. Den som kommer bakfra har ansvaret for å unngå kollisjon.
 5. Den som kjører inn i, eller krysser en bakke, må påse at dette skjer uten fare.
 6. Det samme gjelder etter stans.
 7. Stopp ikke på trange og uoversiktlige steder.
 8. En skiløper på vei oppover må bare benytte ytterkantene av bakken.
 9. Skistoppere er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.
 10. Følg skilting, merking og anvisninger. Ved skader har enhver plikt til å hjelpe.
 11. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Alkohol og skiløping passer ikke sammen. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget. Skivettreglene er utarbeidet av Norske Skiheiser Forening og basert på Det Internasjonale Skiforbunds regler.